Skip to content

Bootstrap carousel sapıtması ve çözümü

Sorun:  Bootstrap 2.2.2′nin  carousel özelliğini herhangi sebepten bir çok defa durdurup, bir daha başlattığınızda carousel’in sapıtıp sürekli döndüğünü görmüş olabilirsiniz. Zira ben gördüm. İşin sonunda anladık ki bu olay bootstrap’ın bug’ıymış. Adamlar çözümü yayınlayıncaya kadar geçici çözümümüz:

bootstrap.min.js
find:

his.paused=!1),

replace:

his.paused=!1),this.interval&&clearInterval(this.interval),

Detaylı açıklama burda:

https://github.com/twitter/bootstrap/pull/6655

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *