Skip to content

Web Design

[Bootstrap] Solution for keeping dropdowns inside the screen in mobile devices.

If you have any question about code, drop a comment

<div class="visible-xs" id="visible-xs"></div>
<script type="text/javascript">
if ($("#visible-xs").css("display") === "block") { 
	$('[data-toggle=dropdown]').click(function() {
        var menu = $(this).parent().find("ul:first");
        var menupos = $(this).offset();

      	if($(this).parent().hasClass("pull-right")){
        	menupos_right = $(window).width() - (menupos.left + $(this).outerWidth());
          if (menupos_right + menu.width() > $(window).width()) {
            var newpos = -(menupos_right + menu.width() - $(window).width());
            menu.css({ right: newpos });  
          }
        } else {
           if (menupos.left + menu.width() > $(window).width()) {
            var newpos = -(menupos.left + menu.width() - $(window).width());
            menu.css({ left: newpos });  
          }
     		}
	});
}	
</script>
caption-to-title

Wp3.5 Media Gallery Edit modal: change captions to title

Solution Explanation:

With WordPress 3.5, media panel is completely changed and now using backbone.js. I am new to this javascript framework and there is few guides in internet. It seems wp-includes/media-template.php file providing some media panel templates as javascript html blocks now. In this problem we needed to replace

<input type="text" value="{{ data.caption }}" class="describe" data-setting="caption"
					placeholder="<?php esc_attr_e('Caption this image…'); ?>" {{ maybeReadOnly }} />

with

<input type="text" value="{{ data.title }}" class="describe" data-setting="title"
					placeholder="<?php esc_attr_e('Caption this image…'); ?>" {{ maybeReadOnly }} />

I couldnt find a better way to replace that content only, so i removed that script block and re-created it fully. I understand that system is good for custom panel creating etc but still there must be better way to change default WordPress blocks in my opinion. I hope there will be in future.

Solution:

Continue reading

How to remove “Insert into post” button from media panel

add_action( 'admin_footer-post-new.php', 'firmasite_mediapanel_edit' );
add_action( 'admin_footer-post.php', 'firmasite_mediapanel_edit' );
function firmasite_mediapanel_edit() { ?>
 <script type="text/javascript">
jQuery(document).on("DOMNodeInserted", function(){
		// Removing "Insert into post" button from media panel
		jQuery('a.media-button-insert').filter(function(index) { return jQuery(this).text() === "<?php echo __( 'Insert into post' ); ?>" }).remove();
	});
 </script>
<?php }

This will remove “Insert into post” button from wordpress 3.5 media panel from post post types. It wont remove from page post types. For removing both:
Continue reading

Removing WordPress version from styles and scripts’ enqueue

// Removing wordpress version from script and styles
add_action("wp_head", "firmasite_remove_version_from_assets",1);
function firmasite_remove_version_from_assets(){
	function remove_cssjs_ver( $src ) {
		if( strpos( $src, '?ver=' ) )
			$src = remove_query_arg( 'ver', $src );
		return $src;
	}
	add_filter( 'style_loader_src', 'remove_cssjs_ver', 999 );
	add_filter( 'script_loader_src', 'remove_cssjs_ver', 999 );
}

Continue reading

How to move menu location saves to child themes properly

/* 
 This action copies old theme's menu location saves to 
 new theme if new theme doesnt have saves before. Helpful for child theme switches
*/
add_action( 'after_switch_theme', 'ajx_theme_locations_rescue' );
function ajx_theme_locations_rescue() {
	// bug report / support: http://unsalkorkmaz.com/
	// We got old theme's slug name
	$old_theme = get_option( 'theme_switched' );
	// Getting old theme's settings
	$old_theme_mods = get_option("theme_mods_{$old_theme}");
	// Getting old theme's theme location settings
	$old_theme_navs = $old_theme_mods['nav_menu_locations'];
	// Getting new theme's theme location settings
	$new_theme_navs = get_theme_mod( 'nav_menu_locations' );

	// If new theme's theme location is empty (its not empty if theme was activated and set some theme locations before)
	if (!$new_theme_navs) {
		// Getting registered theme locations on new theme
		$new_theme_locations = get_registered_nav_menus();

		foreach ($new_theme_locations as $location => $description ) {
			// We setting same nav menus for each theme location 
			$new_theme_navs[$location] = $old_theme_navs[$location];
		}

		set_theme_mod( 'nav_menu_locations', $new_theme_navs );

	}
}

Continue reading

Weeping Woman 1937 by Pablo Picasso 1881-1973

WordPress SEO eklentisi ve Facebook Beğeni / Opengraph Sorunu

Bu hafta annemin Resimli Yemek Tariflerisitesini Yerleske.Net sistemine taşıdım. Yemek Tarifi ekleme eklentisi yarattım ve taşıma esnasında normal “post” custom post type’dan “yemek” custom post type’ına çevirmenin ne kadar işkence olduğunu da farkettim. Çevirmek değildi sorun.. Sorun, WordPress 3.5.1 kullandığımız şu günlerde cpt‘lerin %postname% permastruct’a sahip olamamasıydı. Örneğin “Kuru incir receli” için http://resimlitarif.com/kuru-incir-receli/ olan sayfa bağlantısı http://resimlitarif.com/yemek/kuru-incir-receli/ olmak zorunda kalıyordu. Ektra /yemek/ eklenince bağlantıya, haliyle bütün facebook yorumları ve beğenileri kayboluyordu. Bunu anneme kabul ettirmem imkansızdı haklı olarak -.-’ Çözüm için interneti aradım ama çözümün henüz olmadığı gördüm. Belki ileride 3.6+ olabilir ama şu an yoktu ve benim çözüm bulmam gerekiyordu. Ben de sırf bu sitede istisna olması için bir eklenti yazdım ve picasso’nun insan çizimleri gibi bi yaratık ortaya çıktı. Ahanda benim çözümüm:
Continue reading

jQuery ile yeni elementlere müdahale

Diyelim ki sitenizde jQuery kullanarak bazı elementleri sayfa açılışında değiştiriyorsunuz. Örneğin;

jQuery(document).ready(function() { 	
	jQuery("img.avatar").parent("a").addClass("thumbnail pull-left"); 
});

Herşey güzel görünüyor sorun yok derken bir baktınız ki ajax kullanarak site içinde değişiklik yaptığınız zaman yeni eklenen içeriğe sayfa açılışında yaptığınız değişiklikler uygulanmıyor. Ve işin kötüsü jQuery ile yeni eklenen elementlere müdahale edemiyorsunuz çünkü o elementler sayfa açılışında orada değildi.
Continue reading

Bootstrap carousel sapıtması ve çözümü

Sorun:  Bootstrap 2.2.2′nin  carousel özelliğini herhangi sebepten bir çok defa durdurup, bir daha başlattığınızda carousel’in sapıtıp sürekli döndüğünü görmüş olabilirsiniz. Zira ben gördüm. İşin sonunda anladık ki bu olay bootstrap’ın bug’ıymış. Adamlar çözümü yayınlayıncaya kadar geçici çözümümüz:

bootstrap.min.js
find:

his.paused=!1),

replace:

his.paused=!1),this.interval&&clearInterval(this.interval),

Detaylı açıklama burda:

https://github.com/twitter/bootstrap/pull/6655