Skip to content

Plugins

How to remove “Insert into post” button from media panel

add_action( 'admin_footer-post-new.php', 'firmasite_mediapanel_edit' );
add_action( 'admin_footer-post.php', 'firmasite_mediapanel_edit' );
function firmasite_mediapanel_edit() { ?>
  <script type="text/javascript">
jQuery(document).on("DOMNodeInserted", function(){
		// Removing "Insert into post" button from media panel
		jQuery('a.media-button-insert').filter(function(index) { return jQuery(this).text() === "<?php echo __( 'Insert into post' ); ?>" }).remove();
	});
  </script>
<?php }

This will remove “Insert into post” button from wordpress 3.5 media panel from post post types. It wont remove from page post types. For removing both:
Continue reading

Removing WordPress version from styles and scripts’ enqueue

// Removing wordpress version from script and styles
add_action("wp_head", "firmasite_remove_version_from_assets",1);
function firmasite_remove_version_from_assets(){
	function remove_cssjs_ver( $src ) {
		if( strpos( $src, '?ver=' ) )
			$src = remove_query_arg( 'ver', $src );
		return $src;
	}
	add_filter( 'style_loader_src', 'remove_cssjs_ver', 999 );
	add_filter( 'script_loader_src', 'remove_cssjs_ver', 999 );
}

Continue reading

How to move menu location saves to child themes properly

/* 
 This action copies old theme's menu location saves to 
 new theme if new theme doesnt have saves before. Helpful for child theme switches
*/
add_action( 'after_switch_theme',  'ajx_theme_locations_rescue' );
function ajx_theme_locations_rescue() {
	// bug report / support: http://unsalkorkmaz.com/
	// We got old theme's slug name
	$old_theme = get_option( 'theme_switched' );
	// Getting old theme's settings
	$old_theme_mods = get_option("theme_mods_{$old_theme}");
	// Getting old theme's theme location settings
	$old_theme_navs = $old_theme_mods['nav_menu_locations'];
	// Getting new theme's theme location settings
	$new_theme_navs = get_theme_mod( 'nav_menu_locations' );

	// If new theme's theme location is empty (its not empty if theme was activated and set some theme locations before)
	if (!$new_theme_navs) {
		// Getting registered theme locations on new theme
		$new_theme_locations = get_registered_nav_menus();

		foreach ($new_theme_locations as $location => $description ) {
			// We setting same nav menus for each theme location 
			$new_theme_navs[$location] = $old_theme_navs[$location];
		}

		set_theme_mod( 'nav_menu_locations', $new_theme_navs );

	}
}

Continue reading

Weeping Woman 1937 by Pablo Picasso 1881-1973

WordPress SEO eklentisi ve Facebook Beğeni / Opengraph Sorunu

Bu hafta annemin Resimli Yemek Tariflerisitesini Yerleske.Net sistemine taşıdım. Yemek Tarifi ekleme eklentisi yarattım ve taşıma esnasında normal “post” custom post type’dan “yemek” custom post type’ına çevirmenin ne kadar işkence olduğunu da farkettim. Çevirmek değildi sorun.. Sorun, WordPress 3.5.1 kullandığımız şu günlerde cpt‘lerin %postname% permastruct’a sahip olamamasıydı. Örneğin “Kuru incir receli” için http://resimlitarif.com/kuru-incir-receli/ olan sayfa bağlantısı http://resimlitarif.com/yemek/kuru-incir-receli/ olmak zorunda kalıyordu. Ektra /yemek/ eklenince bağlantıya, haliyle bütün facebook yorumları ve beğenileri kayboluyordu. Bunu anneme kabul ettirmem imkansızdı haklı olarak -.-’ Çözüm için interneti aradım ama çözümün henüz olmadığı gördüm. Belki ileride 3.6+ olabilir ama şu an yoktu ve benim çözüm bulmam gerekiyordu. Ben de sırf bu sitede istisna olması için bir eklenti yazdım ve picasso’nun insan çizimleri gibi bi yaratık ortaya çıktı. Ahanda benim çözümüm:
Continue reading